Windows Phone i Windows trgovina broje preko 560.000 aplikacija

560 app wp w

Prema posljednjim podacima Windows Phone trgovina trenutno broji preko 560.000 aplikacija. Treba naglasiti kako se ovaj broj odnosi na aplikacije za Windows i Windows Phone platforme. Ako se osvrnemo na podatak od 340.000 aplikacija koliko ih je bilo u studenom 2014. godine, moguće je reći da je broj aplikacija u WP trgovini narastao za približno 20.000. To je popriličan broj novopridošlih aplikacija, ali je opet mizeran u odnosu na druge dvije vodeće platforme koje ga nadmašuju za nekoliko puta. Želi li Microsoft osigurati postojanje svoje mobilne platforme morati će uložiti još truda u privlačenje programera i tvrtki u svoj ekosustav.

Via