Aplikacija Dodaci + informacije dobila je novo ažuriranje

info

Microsoft je danas pustio ažuriranje za još jednu sistemsku aplikaciju, Dodaci + informacije. Kao i prošli put na službenim stranicama nema nikakvih obavijesti o mogućim novostima osim ispravljanje grešaka i poboljšanja. Ali kada se uđe u samu aplikaciju vidi se promjena kod “Firmware Update Notifier” gdje je promijenjena verzija Firmwarea sa 1.2.11.1 na 1.2.12.1.

settings-extra-info-march15-update_thumb

462x120_WPS_Download_gry      QR-Extras-Info_thumb-300x159