Samo danas besplatno preuzmite Maestro aplikaciju za pregledavanje e-pošte

Maestro

Ukoliko vas standardna aplikacija za pregledavanje elektroničke pošte ne zadovoljava u potpunosti, onda iskušajte Maestro. Aplikacija daje sasvim svjež izgled pretincu pošte koji sada podsjeća na budući pretinac Outlook aplikacije koja će doći s Windowsima 10. Aplikacija trenutno podržava postavljanje Gmail, Microsoft i Yahoo mail računa.

Maestro

Maestro koji je samo danas besplatan preuzmite putem linka za WP trgovinu.

Hvala Goranu na dojavi :).

Tags: