Dostupna nova ažuriranja karti u aplikaciji #HERE Maps

here-maps-hero-2000x1000-jpg_story

Dostupna su nova ažuriranja lokalnih karata unutar same aplikacije HERE Maps za Windows Phone ali i za Android te iOs uređaje. Napominjem da se ne ažurira aplikacija nego samo karte. Samo ažuriranje nije moguće preuzeti sa WP trgovine nego treba ići u postavke za karte i preuzeti ažuriranje. Karte su dobile globalno ažuriranje a veličina ažuriranja za Hrvatsku iznosi cca 4 MB. Što se tiče samog ažuriranja karti većina toga se odnosi na područje Afrike gdje su neke zemlje dobile detaljnije karte te više cestovnih mreža. Bitno za naše područje odnosno Evropu je još detaljnije prikazivanje javnog prijevoza te podaci o vodama (rijeke, jezera), zavoji na cestama, nova mjesta, novi prometni pravci, težine ili visine ograničenja, zakonskih ograničenja, opasnih materijalnih zabrana, općenito ažuriranje svih bitnih podataka. 

Screenshot 2015-06-04 17.05.53 Screenshot 2015-06-04 17.05.58

Nokia