Ažurirane aplikacije MSN Vrijeme, Sport i Vijesti za Windows 10 Mobile

msn

Microsoft svakodnevno pušta nova ažuriranja svojih aplikacija za Windows 10 Mobile pa je tako danas pustio nova ažuriranja za tri aplikacije MSN kolekcije.

Pošto su ovo i univerzalne aplikacije ažuriranje bi trebalo biti vidljivo i na računalima. Kao što nas je do sada Microsoft već navikao i za ova ažuriranja nema nikakvih obavijesti što donose. Ako ništa drugo ažuriranje uvijek donese barem ispravke grešaka i manja poboljšanja.

MSN Vrijeme u Windows trgovini

qr kod vrijeme

MSN Sport u Windows trgovini

qr kod msn sport

MSN Vijesti u Windows trgovini

qr kod msn vijesti