Microsoft: Imamo 669 000 aplikacija u Windows 10 trgovini

Screenshot 2015-09-27 18.26.38

Microsoft tvrdi da ima 669 000 aplikacija u novoj Windows 10 trgovini. Taj podatak možete i vidjeti na Microsoftovoj stranici “Microsoft by the numbers” na kojoj su u brojevima prikazani svi za Microsoft relevatntni podaci. Ove aplikacije su u takozvanoj univerzalnoj Windows 10 trgovini i dostupne su za telefone, tablete i računala. Prvi dostupni podaci o aplikacijama unutar Windows 10 trgovine bili su vidljivi početkom 2015  (560 000) gdje je broj aplikacija iznosio oko 210 000, a ostatak od 340 000 je pripadao Windows Phone trgovini, odnosno aplikacijama namijenjenima mobilnim uređajima. Primijeti se rast broja aplikacija (109 000) od početka godine pa do sada, ali se mora napomenuti kako nije poznat točan broj onih koje se mogu koristiti samo za WP uređaje. Naravno prema broju ali i kvaliteti aplikacija Windows trgovina još uvijek kaska za trgovinama drugim platformama. Ja se nadam ako ne po broju da se barem po kvaliteti nekih “glavnih” aplikacija sustignu pa i  prestignu iste aplikacije na ostalim platformama.

image26

Microsoft by Numbers link/NPU