Ažurirane aplikacije #HERE Maps i HERE Drive + za WP8.1

here2

Paralelno s Win10 kartama ažurirane su HERE navigacijske aplikacije za WP8.1 uređaje. HERE Maps je dogurala do verzije 3.10.164.1, a HERE Drive+ do 4.5.204.1. Uglavnom posljednje ažuriranje donosi ispravke manjih pogrešaka i veću stabilnost aplikacije.

Promjene HERE Maps:

  • Ispravke pogrešaka i veća stabičnost aplikacije

HERE Drive+ changelog:

  • Ispravljeni problemi oko prijave u HERE račun
  • Ispravljena sinkronizacija Favourites and Collections
  • Ispravljene manje greške

HERE Maps / HERE Drive +