HERE se napokon oglasio na brojne upite WP korisnika

here

Here I go again tako zvuči poruka od Pina Bonettia iz HERE tima nakon brojnih žalbi, upita, svašta nešto sa mnogobrojnih blogova ponajviše onih koji se bave Windows Phone platformom što će biti sa HERE aplikacijama kojih malo ima, malo nema za korisnike Lumija.

Zadnjih mjesec ili dva o HERE aplikacijama se puno pričalo o čemu smo i mi dosta pisali, a o njihovoj trenutnoj u budućoj dostupnosti za Windows Phone i Windows 10 Mobile korisnike. Konačno se oglasio neko iz HERE time da službeno objasni što će biti sa HERE aplikacijama i da se konačno završi ta sapunica. Na upit o tome od strane WMPoweruser bloga Pino Bonetti je odgovorio:

“Hi everyone, this is Pino from the HERE team. Thanks for all your feedback.”

Existing HERE apps users on all Windows platforms will continue to have access to the apps. Working closely with Microsoft, we have corrected technical issues that were preventing some users from updating their HERE apps. If you still experience problems updating the HERE apps, please contact customer care at appsupport@here.com. For new users, the HERE apps are temporarily unavailable in the Windows Store due to an issue unrelated to Microsoft. HERE apologizes for any inconvenience and we are working to resolve the situation as soon as possible.”

“Pozdrav svima, ovo je Pino iz HERE tima. Hvala za sve vaše povratne informacije.”

“Korisnici na svim Windows platformama imati će i dalje pristup postojećim HERE aplikacijama. U bliskoj suradnji s Microsoftom, radimo na ispravljanju tehničkih problema koje sprečavaju neke korisnike da ažuriraju postojeće aplikacije. Ako još uvijek imate problema s ažuriranjem HERE aplikacija, obratite se službi za korisnike na appsupport@here.com. Za nove korisnike, HERE aplikacije privremeno su nedostupne u Windows trgovini zbog problema koji nisu povezani sa MicrosoftomHERE se ispričava zbog neugodnosti, te radimo da se ova situacija riješi u najkraćem mogućem roku.”

WMPoweruser/WinBeta