Nokia i Qualcomm se udružili kroz MulteFire

Multefire-color

Kako bi odgovorili na potrebe operatera i samostalnih poslovanja na sve veće protoke podataka, Nokia i Qualcomm su stvorili MulteFire udruženje kroz koje će korisnicima dati najbolje od Nokia-LTE  i WiFi tehnologije. Naime, Nokia i Qualcomm će isporučiti Nokia-LTE tehnologiju putem lako izvedive WiFi mreže kroz nelicencirani spektar frekvencija, što je nov princip rada. MulteFire će zahvaljujući tome biti mnogo lakše i brže postaviti, npr. na frekvenciji od 5Ghz, za manje tvrtke, veće kompanije ili pak za klasične operatere koji će na taj način omogućiti veću kompetitivnost na tržištu i nove izvore prihoda. Nakon preuzimanja Alcatel Lucenta Nokia se ovim potezom dodatno ojačala na žestokom networks tržištu.

Više o MulteFire MulteFire Alliance pronađite na njihovim službenim stranicama.

 

Nokia