Aplikacije Xbox i Trgovina za Windows 10 Mobile dobile ažuriranje

naslov

Dvije Microsoftove univerzalne aplikacije Xbox i Trgovina za Windows 10 dobile su nova manja ažuriranja (Mobile i računala). Već uobičajeno za ova ažuriranja nema nikakve obavijesti što ona donose. Za preuzimanje ažuriranja za Trgovinu potrebno je otići u nju te pokrenuti opciju potraži ažuriranja.

Xbox u Windows trgovini

qr kod xbox