Aplikacije Facebook Beta i Filmovi i TV dobile su nova ažuriranja

Slika1

Microsoft je pustio nova ažuriranja za aplikacije Facebook Beta i Filmovi i TV za Windows 10 Mobile korisnike. Za obje aplikacije ovo ažuriranje je, osim novog broja verzije, donijelo samo ispravke grešaka te manja poboljšanja. Facebook Beta verzija 10.3.103.0 te Filmovi i TV verzija 3.6.2096

Slika3

Facebook Beta u Windows trgovini

facebook-beta-300x146-300x146-1-300x146

Filmovi i TV u Windows trgovini

QR kod filmovi i tv