Aplikacije m-Hypo te Pošta i kalendar dobile su nova ažuriranja

trgovina

Aplikacije m-Hypo (Windows Phone/Windows 10 Mobile) i Pošta i kalendar (Windows 10 Mobile/računala) dobile su nova manja ažuriranja. Za aplikaciju m-Hypo prema službenoj obavijesti ovo ažuriranje je donijelo ” optimizacija i unapređenje funkcionalnosti” , a za aplikaciju Pošta i kalendar osim novog broja verzije 17.6868.4112.0 nema nikakve službene obavijesti o tome što je ažuriranje donijelo.

wp_ss_20160526_0002

m-Hypo u Windows trgovini

Hypo-QR

Pošta i kalendar u Windows trgovini

qr kod pošta i kalendar

Hvala Idijotu na dojavi. 😉