Aplikacije Zagrebačke banke m-zaba i m-zabaPS dobile su ažuriranja

Slika1

Dvije aplikacije zagrebačke banke m-zaba i m-zabaPS dobile su nova ažuriranja. Za aplikaciju m-zabaPS ovo ažuriranje je uz oznaku nove verzije 2.5.1 donijelo još samo ispravke grešaka. Za aplikaciju m-zaba osim broja nove verzije 2.1.0 ovo ažuriranje je donijelo i :

  • Korištenje m-foto plati usluge na uređajima sa Windows 10 sustavom
  • Ostala unaprjeđenja

m-zaba u Windows trgovini

zaba-qr-300x170

m-zabaPS u Windows trgovini

zaba