(Insider) Aplikacije Filmovi i TV te OneNote dobile su nova ažuriranja

Slika1

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje dvije aplikacije za Windows 10 Mobile. Radi se o Filmovi i TV te OneNote aplikacijama. Ažuriranje je dostupno samo za korisnike Insider programa. Za obje aplikacije ne postoji službena obavijest o tome što ažuriranja donose osim novog broja verzije pa se pretpostavlja da su to samo ispravke grešaka i manja poboljšanja. Filmovi i TV verzija 3.6.2096.0. , OneNote verzija 17.6965.57712.0.

OneNote u Windows trgovini

qr kod onenote

Filmovi i Tv u Windows trgovini

QR kod filmovi i tv