UWP aplikacije Windows karte i OneNote dobile su nova ažuriranja

trgovina

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje dvije UWP aplikacije Windows karte i OneNote (računala i telefoni). Za obje aplikacije ažuriranje uz novi broj verzije donosi samo ispravke programskih pogrešaka i poboljšanja pouzdanosti. wp_ss_20160518_0004 wp_ss_20160518_0005

Windows karte u Windows trgovini

QR kod windows karte

OneNote u Windows trgovini

qr kod onenote