Aplikacija Lumia Highlights za Windows 10 Mobile dobila je novo ažuriranje

Lumia highlights

Aplikacija Lumia Highlights (bivša Lumia pomoć + savjeti) za Windows 10 Mobile dobila je novo manje ažuriranje. Osim novog broja verzije 5.2.8.0. ovo ažuriranje je donijelo: 

  • Ažurirane feed za vijesti
  • Ažuriran Highlights feed

Slika1

Lumia Highlights u Windows trgovini

Lumia Highlights (2)

 


  • Totalno bezvrijedna, i srezana aplikacija, od koje još jedino očekujem “opraštamo se od aplikacije”. Deinstalirao prije nekog vremena.