Aplikacije Facebook (Beta) i Filmovi & TV dobile su nova ažuriranja

Slika1-40

UWP aplikacije (Facebook Beta) i Filmovi & TV za Windows 10 Mobile i računala. Osim novog broja verzija evo što je ažuriranje donijelo za svaku aplikaciju pojedinačno.

Facebook (Beta) verzija 57.494.63463

  • Ispravljena je greška ikone Messenger aplikacije koja se događala pri otvaranju izravno iz Facebook aplikacije

Filmovi i TV verzija 3.6.2144

  • Pametnije zadano sortiranje zbirke
  • Prikaz dobne ocjene

Facebook Beta u Windows trgovini

Facebook (Beta)

Filmovi i TV u Windows trgovini

QR kod filmovi i tv

Hvala WarpigHR na dojavi. 😉