(Insider) Aplikacije Groove glazba, Početak rada, Windows karte i MSN vrijeme dobile su nova ažuriranja

Slika1

Microsoft je pustio nova manja ažuriranja za četiri svoje aplikacije za Windows 10 Mobile. Radi se o MSN vrijeme, Početak rada, Windows karte i Groove glazba aplikacijama. Ova ažuriranja dostupna su samo za korisnike Insider programa. Za sve četiri aplikacije ažuriranja su uz nove brojeve verzija donijela samo ispravke grešaka i poboljšanja. MSN vrijeme verzija 4.11.155.0, Početak rada verzija 3.9.10.0, Groove glazba verzija 3.6.22442.0 i Windows karte verzija 5.1606.1671.0.

Groove glazba u Windows trgovini

QR kod groove

Windows karte u Windows trgovini

QR kod windows karte

Početak rada u Windows trgovini

qr kod početak rada

MSN Vrijeme u Windows trgovini

QR kod MSN vrijeme