(Insider) Aplikacije Trgovina, Microsoft osobe, Poruke i Skype dobile su nova ažuriranja

Slika1

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje tri aplikacije na Windows 10 Mobile. Radi se o Trgovina, Microsoft osobe te Poruke i Skype aplikacijama. Ova ažuriranja dostupna su samo za korisnike Insider programa. Za aplikacije Microsoft osobe verzija 10.0.11441.0  i Poruke i Skype verzija 3.18.1005.0 nema službene obavijesti o tome što je ažuriranje donijelo. Za aplikaciju Trgovina verzija 11606.1000.43.0 ažuriranje je donijelo:

  • Ponovno uvođenje slike zaslona aplikacija
  • Ispravke grešaka na računalima i pametnim telefonima

Windows trgovina

trgovina

Microsoft osobe u Windows trgovini

qr kod osobe

Poruke i Skype u Windows trgovini

qr kod poruke