(Insider) Aplikacije Windows snimač glasa i Pošta i kalendar dobile su ažuriranje

trgovina

Dostupna su nova manja ažuriranja za dvije Microsoftove aplikacija za Windows 10 Mobile. Riječ je o Windows snimač glasa i Pošta i kalendar aplikacijama. Za obje aplikacija osim novog broja verzije službenih obavijesti nema što su ova ažuriranja donijela. Windows snimač glasa verzija 10.1605.1472.0 i Pošta i kalendar verzija 17.6965.40782.0. Ova ažuriranja su dostupna samo za korisnike Insider programa.

Windows snimač glasa u Windows trgovini

QR kod snimač glasa

Pošta i kalendar u Windows trgovini

qr kod pošta i kalendar