MSN aplikacije Sport, Vrijeme, Financije i Vijesti dobile su ažuriranje

MSN-Apps-Tiles-Windows-10

Dostupna su nova ažuriranja za Microsoftovu MSN kolekciju aplikacija i to za Vijesti, Financije, Sport i Vrijeme. Za sve aplikacije osim novog broja verzije 4.9.77.0 prema službenoj obavijesti ovo ažuriranje je donijelo samo “Opće popravke pogreški”.

MSN Vijesti u Windows trgovini

qr kod vijesti

MSN Vrijeme u Windows trgovini

QR kod MSN vrijeme

MSN Sport u Windows trgovini

qr kod msn sport

MSN Financije u Windows trgovini

qr kod MSN financije

 

Hvala Memphisu na dojavi. 😉