MSN aplikacije Vijesti, Sport, Vrijeme i Financije dobile su nova ažuriranja

MSN-Apps-Tiles-Windows-10

Microsoft je pustio novo ažuriranje za svoju MSN kolekciju aplikacija i to za Vijesti, Financije, Sport i Vrijeme za Windows 10 Mobile i računala. Za sve aplikacije osim novih brojeva verzije 4.11.156.0 prema službenoj obavijesti ovo  ažuriranje je donijelo samo “Opće ispravke pogreški”.

MSN Vijesti u Windows trgovini

qr kod vijesti

MSN Vrijeme u Windows trgovini

QR kod MSN vrijeme

MSN Sport u Windows trgovini

qr kod msn sport

MSN Financije u Windows trgovini

qr kod MSN financije