Video: Nokia anketom pokazala kako operateri mogu zadržati korisnike

Nokia Anketa operateri

Nokia je na Youtube kanalu objavila video koji prikazuje rezultate ankete vezane uz privlačenje i zadržavanje korisnika kod određenog operatera. Anketirano je preko 20.000 korisnika i 28 operatera kako bi se dobili što reprezentativniji rezultati. Postavljana su pitanja o kvaliteti mreže, brizi za korisnika, cijeni usluga kao i samim uslugama koje operateri nude.

Anketa je pokazala određene promjene u dvogodišnjem razdoblju. U nastavku pogledajte koje su:

  • pad kvalitete mreže ( sa 34% u 2014. na 26% u 2016.),
  • Pad cijene usluga (45% u 2014 na 40% u 2016
  • Povećana briga za korisnike (15% na 24%)
  • Povećan broj usluga i uređaja (sa 6% na 10%)

Nokia analiza ankete

Sve u svemu, cijena je ta koja je najviše odgovorna za zadržavanje korisnika no ona nije presudna. Na zadržavanje korisnika utječe i dobra razrađenost paketa (broj uključenih minuta i paket), jasnost paketa a važna je i kvaliteta signala. Ljude najviše veseli uvođenje kvalitetnog 4G signala ali i povećanje pažnje prema korisniku.

Više saznajte u videu kojeg je Nokia objavila. Cijelu studiju preuzmite na stranicama Nokije.

Zanimljiva je jedna grafika unutar videa na kojoj su prikazani svi aspekti budućeg poslovanja Nokije prvenstveno ciljanog za široku potrošnju. Tu su prisutni mobilni uređaj, tablet, pametni sat, vaga ali i kamera što je jako zanimljivo. Malo je vjerojatno da će Nokia proizvoditi automobile no vjerojatno će imati nekog manjeg udjela u automobilskoj industriji. Definitivno će kraj 2016. i početak 2017. godine biti jako zanimljiv.

Nokia budući uređaji

Hvala Idijotu na dojavi :).