Windows Karte dobile opciju direktnog prebacivanja favorita iz HERE Maps aplikacije

prebacivanje favorita here u wk

Windows karte, službena zamjena za HERE Maps na Windows 10 Mobile platformi su posljednjim ažuriranjem dobile opciju kojom je moguće prebaciti favorite iz HERE Maps karti. I prije je ovaj manevar bilo moguće napraviti ali uz pomoć vanjskog programa. Sada je opcija smještena unutar aplikacije čime se postupak značajno olakšava. Ukoliko još uvijek imate instaliranu HERE maps aplikaciju i ako ste u nju prijavljeni s HERE računom, onda će vam se pod opcijom Favoriti unutar aplikacije Windows Karte pojaviti podizbornik koji vam nudi opciju prebacivanja favorita u 3 koraka. Cijeli pstupak je prikazan na slici i radi bez obzira na verziju Windowsa 10 Mobile.

Ono što sam primjetio je da favoriti prilikom prebacivanja više nisu grupirani već posloženi po datumu bilježenja i poredani u niz.

 

lista favorita

 

Javite jeste li uspjeli odraditi prebacivanje.

 

Via