Aplikacije Filmovi i TV, Windows snimač glasa i Microsoft osobe dobile su ažuriranja

trgovina

Dostupna su nova ažuriranja za tri Microsoftove UWP aplikacije za Windows 10 Mobile i računala. Radi se o Filmovi i TV, Microsoft osobe i Windows snimač glasa aplikacijama. Za sve tri aplikacije osim novih brojeva verzije Filmovi i TV 3.6.2251.0, Windows snimač glasa 10.1607.1.0 i Microsoft osobe 10.0.11903.0 ažuriranje je donijelo samo manje ispravke grešaka.

Slika1

Filmovi i TV u Windows trgovini

QR kod filmovi i tv

Microsoft osobe u Windows trgovini

qr kod osobe

Windows snimač glasa u Windows trgovini

QR kod snimač glasa

Hvala L930Ri na dojavi. 😉