(Insider) Aplikacije Windows alarmi i sat, Kalkulator i Skype Preview dobile su ažuriranja

trgovina

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje tri aplikacije za Windows 10 Mobile. Riječ je o Windows alarmi i sat, Skype Preview i Windows kalkulator aplikacijama. Ova ažuriranja su dostupna samo za Insider korisnike. Osim novih brojeva verzija Windows alarmi i sat verzija 10.1607.1991.0, Skype Preview verzija 11.6.200.0 i Windows kalkulator verzija 10.1607.1991.0, za aplikacije Windows alarmi i sat i Kalkulator nema službene obavijesti što je došlo sa ažuriranjima. Za aplikaciju Skype Preview ažuriranje je još donijelo:

  • novi emotikoni
  • općenita poboljšanja

Windows alarmi i sat u Windows trgovini

QR kod alarmi i sat

Windows kalkulator u Windows trgovini

qr kod kalkulator

Skype Preview u Windows trgovini

Slika1