Aplikacija Instagram za Windows 10 Mobile dobila je danas i drugo ažuriranje

.Instagram

Aplikacija Instagram za Windows 10 Mobile dobila je i drugo ažuriranje danas. Osim novog broja verzije 9.576.2883.0 nema nikakve obavijesti što je došlo sa ovim ažuriranjem pa se pretpostavlja da se sa prvim ažuriranjem pojavila i neka greška koju je Facebook primijetio i odmah ispravio.

Instagram u Windows trgovini

Instagram