Aplikacije Početak rada i Office Lens za Windows 10 Mobile imaju nova ažuriranja

trgovina

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje dvije UWP aplikacije za Windows 10 Mobile i računala, a radi se o Početak rada i Office Lens aplikacijama. Osim novih brojeva verzija Početak rada 4.0.12.0 i Office Lens 16.0.6608.0 nema informacija o tome što su ova ažuriranja donijela.

Office Lens u Windows trgovini

QR_Office_Lens_0[4]

Početak rada u Windows trgovini

qr kod početak rada