(Insider) Aplikacije Skype Preview i Windows karte dobile su nova ažuriranja

trgovina

Dostupna su nova manja ažuriranja za dvije Microsoftove aplikacije i to za Windows karte i Skype Preview. Osim novih brojeva verzija Skype Preview 11.7.102.0 i Windows karte 5.1608.2165.0 ne postoji službena obavijest što su ova ažuriranja donijela.

Skype Preview u Windows trgovini

Slika1

Windows karte u Windows trgovini

QR kod windows karte