(Insider) Aplikacije Windows kamera i Groove glazba dobile su ažuriranja

trgovina

Microsoft je pustio nova manja ažuriranja za svoje dvije aplikacije za Windows 10 Mobile i to za Windows kameru i Groove glazbu. Ova ažuriranja su dostupna samo za korisnike Insider programa. Osim novih brojeva verzija Groove glazba 3.6.23862.0 i Windows kamera 2016.729.11.0 ova ažuriranja su donijela i:

Windows kamera:

  • Ispravke grešaka za pouzdanost i performanse
  • Poboljšanja korisničkog iskustva

Groove glazba:

  • Provjerite značajku Istraži
  • U sklopu mogućnosti Vaš Groove sada može javiti o svakom popisu za reproduciranje
  • Ažuriranje informacija o albumu, imena izvođača

Groove glazba u Windows trgovini

QR kod groove

Windows kamera u Windows trgovini

QR kod kamera

  • dxdy

    izgleda da su malo “drkali” po sučelju za panoramu…