Kantar: Izvješće o tržištu smartphonea za lipanj 2016

 

kantarworldpanelKantar je izbacio novo tromjesečno izvješće (završno sa mjesecom lipnjem/06. mjesec) na mobilnom tržištu u kojem je vidljivo da se situacija sa mjesečnim padom Windows Phone/Mobile platforme nakratko zaustavila i da se možda malo i stabilizirala.

Evo kakva je situacija u 5 najvećih europskih država ili EU5. U Njemačkoj Windows Phone ima pad od 0,2 postotna boda i sada je 5,4% udjela prodaje. U Velikoj Britaniji platforma isto tako ima pad od 0,2 postotna boda i ima udio od 4,9% što je najniža razinu od listopada 2012. Slično je i u Italiji gdje je udio od 5,6 % najniži od veljače 2012, a u Francuskoj je udio ostao nepromijenjen i iznosi 4,1 %. U Španjolskoj udio WP platforme je samo 0,4%.

Slika1

U SAD-u nema promjene te je udio WP platforme kao i prošlog mjeseca od 1,6%, a na azijskom tržištu promijene su jedva i primjetne. U Japanu on iznosi 0,2 % dok je u Kini nešto vise i iznosi 0,3% udjela na tržištu. Ispod na prikazu slike možete pogledati koliko iznosi pad ili gubitak Windows Phone/Mobile u platformi za godinu dana.

kantar-June-2016

Kantar