MSN aplikacije Vrijeme, Vijesti, Sport i Financije dobile su nova ažuriranja

MSN-Apps-Tiles-Windows-10

Dostupna su nova ažuriranja za Microsoftovu UWP MSN kolekciju aplikacija i to za Vijesti, Financije, Sport i Vrijeme za Windows 10 Mobile i računala. Za sve četiri aplikacije osim novog broja verzije 4.13.47.0 nema službene informacije što su ažuriranja donijela.

MSN Vijesti u Windows trgovini

qr kod vijesti

MSN Vrijeme u Windows trgovini

QR kod MSN vrijeme

MSN Sport u Windows trgovini

qr kod msn sport

MSN Financije u Windows trgovini

qr kod MSN financije

Hvala Memphisu i Goranu na dojavi. 😉