Aplikacije Trgovina, Novčanik i Centar za povratne informacije dobile su nova ažuriranja

trgovina

Univerzalne aplikacije Trgovina, Centar za povratne informacije i Novčanik dobile su nova ažuriranja za Windows 10 Mobile i računala. Osim novih brojeva verzija Trgovina 11608.1001.49.0, Novčanik 2.1.16230.0 i Centar za povratne informacije 1.6.2221.0 nema nikakvih informacija što su ova ažuriranja donijela.

Windows trgovina

trgovina

Hvala Goranu na dojavi. 😉