Aplikacije Xbox, Xbox (Beta) i Office Lens za Windows 10 Mobile dobile su ažuriranja

trgovina

Za tri Microsoftove UWP aplikacije za Windows 10 Mobile i računala dostupna su nova ažuriranja, a radi se o Office Lens, Xbox i Xbox (Beta) aplikacijama. Osim novih brojeva verzija Office Lens 16.0.66.10.0, Xbox 19.21.9012.0 i Xbox Beta 19.21.9014.0 nema informacija što su ova ažuriranja donijela.

 

Office Lens u Windows trgovini

QR_Office_Lens_0[4]

Xbox u Windows trgovini

qr kod xbox

Xbox Beta u Windows trgovini

Slika2