HAKOM ukida naknadu za radijsku frekvenciju od 5 kn!

Nokia Networks antennas

Naš partnerski portal Mob.hr je prenio obavijest HAKOM-a da od danas (01. Rujna 2016.) operateri neće naplaćivati naknadu za pravo uporabe adresa, brojeva i radio-frekvencijskog spektra u iznosu od 5 kuna mjesečno. Tu su naknadu na svojim računima imali mogućnost vidjeti svi pretplatnici bilo kojeg hrvatskog tele operatera. Prema tome, račun za Rujan bi vam trebao doći umanjen za 5 kuna, što će razveseliti mnoge. Ono što još ostaje na računu kao ekstra naplata je naknada za pristup mreži u visini od 10 kuna koju su operateri uveli kada im je država povećala naknadu za koncesiju.

Udri brigu na veselje!