(Insider – RS2) Aplikacije Groove glazba i Microsoft fotografije dobile su nova ažuriranja

trgovina

Dostupna su nova ažuriranja za dvije Microsoftove aplikacije za Windows 10 Mobile a to su Microsoft fotografije i Groove glazba. Ova ažuriranja su dostupna za korisnike Insoder programa (RS2). Osim novih brojeva verzija Groove glazba 3.6.25012.0 i Microsoft fotografije 16.912.10072.0 ispod pogledajte što su ova ažuriranja donijela za svaku aplikaciju:

Groove glazba:

  • Groove glazba sada pokazuje kada se pjesme ili albumi dupliciraju
  • Razne ispravke grešaka i poboljšanja performansi

Microsoft fotografije:

  • Ispravke grešaka i poboljšanja performansi

Groove glazba u Windows trgovini

QR kod groove

Microsoft fotografije u Windows trgovini

QR kod fotografije