(Insider-RS2) Aplikacije Pošta i kalendar programa Outlook te Pribor dobile su ažuriranja

pribor

Microsoft je pustio nova manja ažuriranja za svoje dvije aplikacije za Windows 10 Mobile. Radi se o Pošta i kalendar programa Outlook te Pribor aplikacijama. Ova ažuriranja su dostupna samo za korisnike Insider programa (RS2-Fast Ring). I za ova ažuriranja osim novih brojeva verzija Pribor 4.41609.2000 te Pošta i kalendar programa Outlook 17.7369.40548.0 nema informacija što su ažuriranja donijela.

Pribor u Windows trgovini

pribor

Pošta i kalendar u Windows trgovini

qr kod pošta i kalendar