(Insider-RS2) Aplikacije Windows alarmi i sat te Pošta i kalendar programa Outlook imaju nova ažuriranja

trgovina

Dostupna su nova ažuriranja za dvije Microsoftove aplikacije za Windows 10 Mobile, a radi se o Windows alarmi i sat te Pošta i kalendar programa Outlook aplikacijama. Ova ažuriranja su dostupna za korisnike Insider programa (RS2-Fast Ring). Osim novih brojeva verzija Pošta i kalendar programa Outlook 17.7369.40688.0 i Windows alarmi i sat 10.1609.2703.0 za aplikaciju Alarmi i sat je stiglo i :

  • Poboljšani dizajn radi stvaranja i uređivanje alarma i mjerača vremena
  • Poboljšane performanse i značajke pristupačnosti

Windows Alarmi i sat u Windows trgovini

QR kod alarmi i sat

Pošta i kalendar u Windows trgovini

qr kod pošta i kalendar