Aplikacije Facebook i Messenger zahtijevaju 2GB radne memorije?

Facebook-Messenger-Windows-10-Mobile

Facebook je ažurirao sistemske zahtjeve za aplikacije Facebook i Messenger. Facebookove aplikacije sada službeno traže najmanje 2GB radne memorije na uređaju, ali ih iz Trgovine mogu instalirati svi uređaji, neovisno o radnoj memoriji.

Poznato je da Facebook i Messenger nisu dovoljno dobro optimizirani za Windows 10 Mobile, pogotovo za uređaje slabijih specifikacija, dok na Lumiji 950 i XL s 3GB radne memorije rade pristojno.

Ovo ograničenje samo ima utjecaja na korisnike koji koriste uređaje s manje od 2GB radne memorije, a pokušavaju ocijeniti aplikaciju. Moguće je da je došlo do neke pogreške u Trgovini jer prema pravilu, ako aplikacija uvjetuje minimalno 2GB radne memorije, samo uređaji s 2GB i više mogli bi je preuzeti.

via

Hvala dxdy na dojavi. 🙂