(Insider) UWP aplikacija Skype Preview za Windows 10 (Mobile) dobila je novo ažuriranje

Dostupno je novo ažuriranje (verzija 11.40.141.0) za univerzalnu aplikaciju Skype Preview za Windows 10 Mobile i računala. Ovo ažuriranje je dostupno za korisnike Insider programa preko Fast Ringa. Novosti koje je ovo ažuriranje donijelo možete pročitati na prikazu slike ispod.

Skype Preview u Windows trgovini

Slika1