Aplikacije Groove glazba i Filmovi i TV dobile su nova ažuriranja

Microsoft je pustio nova ažuriranja za svoje dvije univerzalne aplikacije. Radi se o Groove glazba (verzija 10.17022.1030) te Filmovi i TV (verzija 10.17022.1031.) aplikacijama. Što je sve došlo sa ovim ažuriranjem možete pogledati u prikazima slika ispod.

Groove glazba u Windows trgovini

QR kod groove

Filmovi i TV u Windows trgovini

QR kod filmovi i tv

  • Ljubo

    i Telegram na verziju 2.0


  • Ne znam zašto se meni ne pojavljuje Groove ažuriranje. Možda sutra.

  • PureView

    Office alati i WhatsApp Beta su takodjer danas azurirani.