#Nokia prijavila patent za detektor ugljikova monoksida temeljen na grafenu

Finski telekomunikacijski div Nokia podnio je zahtjev za patent “Uređaja za detektiranje ugljikova monoksida” prošle godine u 8. mjesecu. Nokia u svojoj ponudi već ima uređaj koji daje informacije o kvaliteti zraka, a to je Withings Home. Home mjeri količinu onečišćujući tvari u zraku te javlja korisniku ako koncentracija prijeđe granicu normalne koncentracije.

Nepoznato je kako Home točno mjeri kvalitetu zraka, no Nokia u patentu opisuje da trenutna rješenja koriste spoj koji mijenja boja uz prisustvo ugljikova monoksida, te navodi nedostatke takvih detektora, a to je da su statični i zahtijevaju redovite kontrole. Postoje i aktivni detektori koji šalju signal kad ugljikov monoksid oksidira u ugljikov dioksid. Nedostatak takvog detektora je potreba česte kalibracije te nepouzdan rad u hladnijim uvjetima.

Nokia je patentirala uređaja koji se sastoji od oksidacijske ćelija koja CO pretvara u CO2 i senzora napravljenog od grafena koji detektira CO2 i u konačnici omogućuje precizno mjerenje ugljikova monoksida u zraku.

Za razliku od trenutnih detektora, ovaj baziran na grafenu trebao bi biti manji, precizniji te lakši za proizvodnju zbog karakterističnih svojstava grafena čija komercijalizacija zasigurno pokreće sljedeću industrijsku revoluciju.

Kod mnogo patenata na prvu je teško uočiti primjenu nekog izuma, ali ovdje je ne samo jasna primjena, nego čak i uređaj koji bi mogao koristiti ovakvu tehnologiju, a to je zasigurno neka buduća verzija Withing Homea. Grafen još nije komercijaliziran, ali svjedoci smo da Nokia godinama istražuje ovaj spoj po mnogim patentima od baterija, senzora kamere pa i do detektora ugljikova monoksida temeljenih na grafenu.

Više o Nokijinom patentu možete pronaći ovdje.