Nokia je bila marljiva i na Windows Phone trgovini objavilia nadogradnju za pet svojih aplikacija: Ringtone Maker, network+ (mreža+), Care, touch (dodir) i Nokia Treasure Tag.