Poznati programer Windows Phone aplikacija Rudy Huyn je kako je već prije najavljeno, objavio CloudSix for Dropbox aplikaciju. Ova aplikacija je prva koja omogućava korištenje Dropbox Cloud usluga