Jedna od niza vrlo interesantnih aplikacija koje se nalaze u WP trgovini je dobila svoju nadogradnju. Do sada nismo spominjali ovu aplikaciju ali s obzirom da su aplikacije