Još jedna dobra i korisna domaća aplikacija pojavila se u Windows Phone trgovini. Ako ste korisnik ENC uređaja aplikacija radi kako za registrirane tako i za neregistrirane korisnike