Microsoft je objavio Help+Tips aplikaciju za WP8.1 uređaje. Aplikacija bi vam trebala pomoći u snalaženju po WP8.1 verziji os-a te lakšem pronalaženju rješenja za potencijalne manje probleme.