Sudac Nacionalnog trgovinskog suda SAD-a, Thomas Pender, potvrdio je Nokijine optužbe da HTC nezakonito koristi Nokijino intelektualno vlasništvo. HTC nezakonito koristi 2 od 3 patenata, prema mišljenju suda,