Tržište običnih uređaja ne namjerava umrijeti tako skoro, štoviše, postaje sve interesantnije s uključivanjem novih proizvođača uređaje, softvera i ugradnjom opcija koje su za sada bile poznate samo