General Distribution Release 2 (GDR2) nadogradnja za Windows Phone 8 uređaje trebala bi, osim već spomenutih unaprjeđenja, omogućiti i veću podršku za .wav kodove. To bi trebalo riješiti